Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

USŁUGI OPIEKUŃCZE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów ( odcinek renty, emerytury),
  • zaświadczenia od lekarza specjalisty uprawniającego do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych ,
  • inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego,

 

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.

Wysokość odpłatność i zakres usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku pokój nr 11.

Kontakt telefoniczny p. Anna Kwita 95 762 16 51

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wywiad przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie  pomocy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".