Zamknij okno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku Wersja do druku Drukuj dokument

POKL

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Cele projektu:

1. Realizacja działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób będących długotrwale klientami pomocy społecznej.
3. Wzmocnienie i rozszerzenie zakresu działań instytucji pomocy społecznej. 


Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku 21-58 lat, które są klientami ośrodka pomocy społecznej, pozostające od dłuższego czasu nieczynne zawodowo i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej o niskich kwalifikacjach zawodowych i braku stażu zawodowego.


Działania podejmowane podczas realizacji projektu:

- zajęcia warsztatowe arterapeutyczno - wspomagające,
- zajęcia warsztatowe psychologiczno - doradcze,
- moduły szkolenia z zakresu przepisów bhp,
- indywidualna diagnoza sytuacji zawodowej beneficjenta,
- zdobywanie wiedzy z zakresu prawa,
- promowanie zdrowego stylu zycia,
- opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera IBM PC.Projekt realizuje:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałkowska 18
66-530 Drezdenko
tel./ fax. 095 762 16 51


Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Źródło informacji:
Magdalena Buzalska-Maltz
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-10-30 09:52:01
Ostatnia zmiana:
2013-09-04 14:53:18