Zamknij okno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku Wersja do druku Drukuj dokument

zarządzenie dot. dnia wolnego

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

z dnia 08 grudnia 2017r.

 

 

 

w sprawie:  wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

 

 

Na podstawie § 16 pkt. 1 zarządzenia nr 5/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. oraz
art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666 ze zm).

 

zarządzam, co następuje

 

 

§1

            W związku ze świętem w dniu 06 stycznia 2018r. przypadającym w dniu wolnym
od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku do wyboru dzień 02.01.2018r. lub 05.01.2018r.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

 

 

 

                                                                                               /-/ Hanna Bogała

Źródło informacji:
Magdalena Buzalska-Maltz
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-12-08 11:04:09
Ostatnia zmiana:
2017-12-08 11:04:16