Zamknij okno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku Wersja do druku Drukuj dokument

Informacja o wynikach naboru

                                    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

ds. świadczeń wychowawczych

 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku

( adres: ul. Marszałkowska 18,66-530 Drezdenko)

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na urzędnicze stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych został wybrany :

 

Pan Damian Wachowiak zamieszkały w Drezdenku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Oceniając kwalifikacje kandydata, komisja kierowała się przede wszystkim oceną dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz oceną predyspozycji gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków i zakresu wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska.

 

W ocenie komisji, kandydat posiada predyspozycje do objęcia wakującego stanowiska pracy.

 

Wiedza fachowa jaką posiada kandydat dotycząca danego stanowiska pracy jest zadowalająca, uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Kandydat posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie na kierunku: administracja, w zakresie administracja publiczna.

Posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Drezdenko, 04.10.2017r.                                                        /-/ Hanna Bogała

Źródło informacji:
Magdalena Buzalska-Maltz
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-10-04 10:46:26
Ostatnia zmiana:
2017-10-04 10:48:25